RISKUTBILDNING DEL 2

(Praktisk)

Riskutbildning del 2 (Halkbanan)

Risktvåan gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar.

Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget.

Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Risk tvåan genomförs på Säve Depå i samarbete med Göteborgs halkbana men vi samlas alltid först på skolan för registrering och därefter åker tillsammans till halkbanan.

För bokning ring: 0722 888 808.

Tag med giltig id-handling.