RISKUTBILDNING DEL 1

(Teoretisk)

Riskutbildning del 1

Det finns två olika riskutbildningar, båda är obligatoriska att genomföra innan dess att du som elev kan göra kunskaps- och körprov. Från det datumet att kurserna genomförs så är de giltiga i 5 år.
Utbildningen ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, trötthet och andra droger kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner och övningar. Målet med Riskettans utbildning är att du ska ha mer kunskap om risker i trafiken och förståelse för hur du kan undvika dem.

Efter genomgången kurs registrerar vi utbildningen hos Transportstyrelsen.

Antalet platser per tillfälle är begränsat och föranmälan krävs. Ring för info och bokning. Närvaro under hela kursen är obligatorisk!

Riskettan är en kurs som vi håller i på Fredagar och det är i skolans lokaler. Utbildningen börjar kl.13:00  pågår i 3h, utöver det så tillkommer tid för rast med fika.

Medtag giltig id-handling!