HANDLEDARUTBILDNING

För att få övningsköra privat krävs det att både den som ska övningsköra (eleven) och den tilltänkta handledaren/handledarna har gått en introduktionsutbildning, även kallad handledarkurs (gäller endast för behörighet B – personbil). Handledaren vid privat övningskörning måste vara godkänd av Transportstyrelsen. Utbildningen är giltigt i 5 år.

Under utbildningen får man bland annat lära sig vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid körkortsprov (kunskapsprov och körprov).

Under utbildningen får man även information om körsättets betydelse för miljön och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledaren och eleven kan tolka samma trafiksituation olika.

Tänk på att Transportstyrelsen har hanteringstid på tillstånd och handledarintyg så gå kursen i tid så att ni kan börja övningsköra när ni har tänkt er. Eleven får gå kursen när man är 15 år och 9 månader.

OBS! Bara svenska id-handligar som godkänns. Pass eller annan id-handling från att annat land kan ej godkännas.

Länkar

Handledarutbildningen består av tre moment

  1. Målet för körkortsutbildningen, Regler för övningskörning
  2. Planering och strukturering av övningskörningen
  3. Trafiksäkerhet och miljö

Vad krävs för att bli handledare?

  • du ska vara minst 24 år gammal
  • du ska ha vana och körskicklighet
  • ditt körkort ska vara utfärdat i Sverige eller ett annat EES-land
  • du ska ha haft körkort i minst 5 av de senaste 10 åren